IAM-examens

Examens voor een IAM-erkenning mogen alleen maar worden gedaan door zogenaamde “approved IAM exam venues” zodat het IAM weet dat hun examenregels worden nageleefd. De approved IAM exam venues zijn organisaties die lid zijn van de IAM (Corporate member) en goedkeuring hebben gekregen voor een specifieke locatie (en zaal). Deze organisatie zal een vergoeding afdragen aan het IAM voor elke kandidaat die het examen doet. Zij leveren ook twee onafhankelijke supervisors die toezicht houden op het correct uitvoeren van het examen.

Quasset Management Academy is een approved Exam Venue (EV).

Belangrijk is te melden dat een examen niet verplicht is om te doen, tenzij je graag het Certificaat of Diploma van IAM zelf wilt ontvangen. In het geval je geen examen wilt doen krijg je van QMA een certificaat van aanwezigheid.

Certificaat examen:

Het examen duurt 2 uur. Je krijgt 60 multiple choice vragen over de modules M1 t/m M5. Dit zijn er 20 over M1 en 10 voor elke resterende module. De studiebelasting wordt, door het IAM, ingeschat op 150 uur. Ervaring leert dat dit lager kan liggen en toch met succes het examen kunt uitvoeren.

Diploma examen:

Het examen duurt 3 uur. Je krijgt 70 multiple choice vragen, 10 over elke module (M6-M12). De vraagstelling bij het Diploma examen is meer gebaseerd op scenario beschrijving en is daardoor lastiger dan bij het Certificate examen. Er wordt een studiebelasting ingeschat, door het IAM, van ca. 200 uur. Ervaring leert dat dit lager kan liggen en toch met succes het examen kunt uitvoeren.

Quasset Slagingsgarantie:

Wij begrijpen dat examens stressvol kunnen zijn. Als deze examens dan ook nog in het Engels zijn en de vragen soms moeilijk te begrijpen zijn, kan het weleens mis gaan. Geen nood. Bij QMA krijg je een slagingsgarantie waarbij je gewoon, op onze kosten een herexamen mag doen. Dat niet alleen, we zullen je verder ondersteunen in de voorbereiding van je herexamen door een passende E-module ter beschikking te stellen, een examen vragenlijst met je door te nemen of een middagje met je te sparren over onduidelijkheden en vragen die je hebt.

In het geval dat de tweede keer ook niet lukt gaan we de voorbereiding nog verder intensiveren, tenslotte is 3 keer scheepsrecht. Hou er wel rekening mee dat binnen de regels van het IAM je 4 maal hetzelfde examen mag doen binnen een periode van 5 jaar.

Examen in het algemeen:

 • Beide examens zijn “closed book” en zijn in het Engels omdat dit plaats vindt onder supervisie van het IAM (en op hun server wordt uitgevoerd). Closed book betekent dat je geen gerelateerde boeken, aantekeningen alsook geen digitale ondersteuning mag gebruiken.
 • Elke kandidaat krijgt een andere selectie of volgorde van vragen. Je moet een score halen van minimaal 65% goed beantwoorde vragen. Randvoorwaarde is dat de score per module minimaal 50% of hoger is.
 • Bij het examen voor het Diploma krijgt iedereen de mogelijkheid om vooraf het Certificate examen te doen. Hierbij geldt wel dat je altijd moet slagen voor het Certificate examen om ook het Diploma te krijgen. Beide moeten met succes worden uitgevoerd.
 • Overigens krijg je bij het Diploma examen met een gemiddelde score van 75% of meer een additionele erkenning van “Diploma with Distinction”.
 • Let wel dat voor de examens een redelijke beheersing van Engels is vereist en je de vraag en antwoorden goed moet lezen en nuanceverschillen moet herkennen. Vaak zijn er 2 antwoorden duidelijk niet goed. Voor de overige moet je de best passende kiezen. Let hierbij op de dubbele ontkenning in de vraag. Er worden termen gebruikt als “least appropiate”, “most likely”, etc.
 • Belangrijk is te vermelden dat het IAM strenge regels heeft over het te laat beginnen aan je examen doordat je te laat arriveert. Zorg dat je ruimschoots op tijd bent zodat je ook voldoende ruimte hebt om een verbinding te maken met de IAM-server. Helaas gaat dit niet altijd vlekkeloos.
 • Kandidaten moeten minimaal 2 weken voorafgaande zijn aangemeld bij het IAM en lid zijn van het IAM (gratis). Dit wordt verder uitgelegd na inschrijving voor de cursus.
 • Ook kandidaten die de cursus elders hebben gedaan kunnen bij ons (her)examen doen. Voor deze cursisten geld de slagingsgarantie uiteraard niet.
 • Binnen 2 weken na het examen krijgt u persoonlijk te horen (email) van het IAM of u wel of niet geslaagd bent. U krijgt niet de score te horen. Indien u niet slaagt krijgt u wel te horen op welke modules u onvoldoende heeft gescoord. Quasset krijgt hier verder geen informatie over. Het certificaat wordt per post verstuurd vanuit het IAM.

Voorbereiding op de examens:

Voorafgaande aan elk examen is een kandidaat in de gelegenheid om thuis een oefenexamen te doen op de server van het IAM om kennis te maken met de stijl van vragen. Ook heeft Quasset nog sets met aanvullende vragen waarmee men kan oefenen.

Ter voorbereiding is het aan te raden om bekend te worden (niet uit het hoofd te leren) met de 3 delen van de ISO 55000 norm en de volgende publicaties (te downloaden via website IAM) door te nemen:

 • An Anatomy of Asset management, versie 3 (IAM), voor IAM-leden.
 • The Asset management Landscape, versie 2 (GFMAM).

Er zullen op het examen vragen worden gesteld op basis van de Anatomy.

Wilt u zich verder voorbereiden dan kunnen wij u één of meerdere boeken aanbevelen.

Meer informatie over de gang van zaken bij de cursus en het examen is te vinden in het “Candidate handbook” van het IAM, die is te downloaden van hun website (nadat u gratis of betaald lid bent geworden).