Quasset Management Academy

Onze ervaring is dat het implementeren van Asset Management (AM) als geheel of onderdelen daarvan altijd gepaard gaat met kennisdeling en coaching van onze kant. Dit gebeurt zowel in teamverband als met individuele medewerkers. Bij het veranderen van een werkwijze in welke mate dan ook zal een consultant moeten aangeven waarom dit gedaan moet worden, in welke context dit staat en met welk resultaat, om begrip en acceptatie te krijgen. Door passende coaching krijg je de acceptatie, neem je eventuele pijnpunten of drempels weg en maak je het eigen van de klant.

Wij zijn ervan overtuigd dat als het denken wordt aanpast, volgt vanzelf de vraag naar noodzakelijke condities en tools in de vorm van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, processen, IT-systemen, informatiebehoefte, zeg maar de meer “harde” aspecten nodig voor verandering.

Quasset was al veel langer bezig met het trainen en coachen van de klant en kreeg behoefte om dit meer gestructureerd aan te pakken. Ook vanuit de klant kwam de vraag voor enerzijds het verzorgen van algemene AM-kennis of juist meer specifieke kennis over een bepaald onderwerp binnen AM bij grotere groepen. Dit was de reden dat Quasset in 2016 heeft besloten een trainingstak op te richten en deze QMA te noemen.

Om niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden is een samenwerking aangegaan met The Woodhouse Partnership Ltd (TWPL) in de UK. Deze toonaangevende Consultant en provider van AM-trainingen is van John Woodhouse, medeoprichter van IAM en nog steeds een actief lid binnen het Instituut. Daarnaast zijn ervaren trainers aangetrokken die hun sporen hebben verdiend als Asset manager, Afdelingsmanager en Adviseur binnen Asset Management. Tevens zorgt Quasset ervoor dat alle consultants en trainers minimaal het IAM-Diploma kennisniveau hebben.

QMA heeft het cursusmateriaal van TWPL op eigen wijze doorontwikkeld tot interactieve en praktische cursussen voor de Nederlands/Vlaamse markt. Daarnaast zal het op basis van de behoeftes vanuit haar klanten en de markt nieuwe cursussen blijven ontwikkelen. Goed voorbeeld is de uiterst succesvolle cursus Inspectie Strategie 4.0.