Quasset kijkt voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen en wij geloven sterk in het leveren van de best beschikbare oplossingen van internationale  innovatieve koplopers. In combinatie met onze eigen kennis, ervaring en innovaties resulteert dat in oplossingen die ook echt werken in de praktijk.

IMQS levert GIS-georiënteerde AIM-software van wereldklasse voor betere kennis en inzicht in sturingsmodellen, investerings- en onderhoudsplanning, conditiebewaking en restlevensduur, wat leidt tot besparingen en betere controle over budgetten en prioriteiten.

Bezoek de website

Innospection levert innovatieve en geavanceerde inspectiemethodes en -diensten. Zij zijn gespecialiseerd in elektromagnetische inspectie technologie als wevelstroom – inspectie en Saturation Low Frequency Eddy Current (SLOFEC™), geavanceerde niet-destructieve testoplossingen.

Bezoek de website

Optiqua Technologies levert innovatieve oplossingen aan drinkwaterbedrijven voor de monitoring van waterkwaliteit d.m.v. gepatenteerde lab-on-chip sensor technologie, om de distributie van veilig drinkwater te garanderen door een uniek systeem dat in een vroeg stadium en in real time waarschuwt
voor vervuilingen.

Bezoek de website

Sonotron is fabrikant van hooggekwalificeerde technologische instrumenten, technieken en accessoires voor ultrasone inspectie, variërend van de eenvoudigste draagbare detector tot geavanceerde phased array- en multikanaalsinspectiesystemen.

Bezoek de website

DIfAM, het Dutch Institute for Asset Management, ondersteunt organisaties in de uitvoering van het optimaal beheren van hun kapitaalintensieve installaties, zoals elektriciteits- en gasnet-beheer, drinkwaterinstallaties en infra, en de daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen gedurende de gehele levenscyclus.

Bezoek de website

Pure Technologies is wereldleider in de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor inspectie, bewaking en management van fysieke infrastructuur, waaronder waterleidingen, gebouwen en bruggen, d.m.v. gepatenteerde technologie.

Bezoek de website

Aangesloten bij:

SWAN- the smart water networks forum is een wereldwijd industrieel forum ter promotie van het gebruik van data-technologie in waternetwerken om deze slimmer, efficiënter en duurzamer te maken.

Bezoek de website