Quasset identificeert, ontwikkelt en implementeert nieuwe oplossingen voor strategisch Asset Management en Conditie Bepaling voor de petrochemische industrie en publieke infrastructuur.
Infra_HeaderImage_1
QMA training

Asset Management

Door verouderende infrastructuur en toenemend kostenbewustzijn staan eigenaren en beheerders van publieke infrastructuur (zoals drinkwater, afvalwater, wegen, rails) voor de uitdaging om hun assets optimaal te benutten en maximale waarde te realiseren. Dit vergt een gedegen asset management aanpak.

Deze aanpak moet een steeds beter inzicht geven in de conditie en de prestaties van assets en leiden tot het nemen van asset management beslissingen op basis van relevante informatie en beslissingsondersteunende modellen.

Ondersteuning

Quasset ondersteunt bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen van deze aanpak op de volgende wijze:

AM strategie en invoering

Wij adviseren bedrijven en organisaties over de doelen, prioriteiten en invoering van asset management binnen de organisatie.

AM modellering

Quasset ontwikkelt prognose modellen die beter inzicht geven in toekomstige kosten, prestaties en risico’s van uw gehele asset portfolio. De prognose modellen worden zowel gebruikt voor korte termijn (vervangings)beslissingen als onderbouwing voor lange termijn investeringsniveaus in vernieuwing van infrastructuur.

Asset Integrity Management

Quasset brengt in de Benelux geavanceerde inspectie en monitoring oplossingen op de markt.

  • Met de SmartBall inspectie van Pure Technologies kunnen (zeer) kleine lekken gevonden en nauwkeurig gelokaliseerd worden in water-, gas- en olieleidingen.
  • De PipeDiver is geschikt voor integriteitsbepaling voor leidingen met grote diameters
  • De Sahara is een inspectietool voor visuele inspectie en lekdetectie.
  • ROV inspecties in samenwerking met 8seas: visuele inspectie door middel van op afstand bediend onbemand voertuig.
  • De BurstMinder and TransientMinder van Syrinix bieden een permanente monitoring en alarmering oplossing voor lekken, breuken en waterslag in kritische leidingen.

Opstellen van een Risk Based Inspection (RBI) strategie

Quasset ondersteunt daarnaast bij het opstellen van een Risk Based Inspection (RBI) strategie, waarin de diverse inspectie methodes worden ondergebracht.

AM Informatie systeem

Asset informatie is typisch verspreid over vele informatie systemen (bijvoorbeeld netwerk GIS, onderhoud, finance, projecten, sensor- en productie informatie) en daardoor moeilijk in samenhang te bekijken. Onze software oplossing IMQS brengt uw asset informatie letterlijk in kaart door asset informatie uit de verschillende bronnen te combineren in een geïntegreerde, eenvoudig te bedienen web-gebaseerde toepassing. IMQS biedt modules voor verschillende infrastructuur types zoals drinkwater, afvalwater, wegen, telecom.

AM certificering

In toenemende mate zullen organisaties ervoor kiezen om hun Asset Management te laten certificeren volgens de internationale norm ISO55000. Op dit gebied werken wij nauw samen met Difam (Dutch Institute for Asset Management): van een quickscan, advies en training tot en met certificering.

Q-Pro

Lees hier alles over Q-Pro: de modulaire oplossing om uw Asset Management processen te ondersteunen en te versterken.